TOYOTA VIỆT NAM CÔNG BỐ ĐIỂM THU HỒI Ô TÔ THẢI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

18/01/2018

TOYOTA VIỆT NAM CÔNG BỐ ĐIỂM THU HỒI Ô TÔ THẢI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 01/01/2018 – Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức thông báo thiết lập điểm thu hồi ô tô thải bỏ theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Theo đó, từ ngày 01/01/2018, khách hàng hiện đang sử dụng xe Toyota và xe Lexus trên toàn quốc có trách nhiệm mang ô tô đã hết thời hạn sử dụng hoặc được thải bỏ sau quá trình sử dụng do TMV và Lexus Việt Nam sản xuất và phân phối chính thức đến điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của TMV để được thu hồi và xử lý nhằm bảo vệ môi trường.

Theo Quyết định số 16/2015/QD-TTg, các nhà sản xuất phải tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam và thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo thứ tự sau. Thứ nhất là tự thiết lập hoặc phối hợp với nhà sản xuất khác để thiết lập. Thứ hai là thiết lập tại địa điểm riêng hoặc phối hợp với cơ sở phân phối để thiết lập tại địa điểm của cơ sở phân phối.

Ngoài ra, các nhà sản xuất còn có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ của mình, khuyến khích tiếp nhận sản phẩm cùng loại với sản phẩm của mình đã bán ra thị trường mà không phân biệt nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất. Đồng thời, tiếp nhận để xử lý những sản phẩm thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường do nhà sản xuất khác thu hồi được khi có yêu cầu.

Các nhà sản xuát phải xây dựng và thực hiện chính sách hợp lý, ưu đãi, tuyên truyền đối với người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân thu gom chuyển giao sản phẩm thải bỏ tại điểm tiếp nhận. Bên cạnh đó là công khai thông tin về danh sách các điểm thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Khi tự thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, các nhà sản xuất được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được liên kết với các nhà sản xuất khác để cùng thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ khác nhãn hiệu nhưng cùng loại. Thêm vào đó, các nhà sản xuất được phép thu hồi sản phẩm thải bỏ không phải do mình sản xuất trực tiếp nhưng là bộ phận cấu thành trong sản phẩm do mình sản xuất và bán ra thị trường.

Trong khi đó, người tiêu dùng có thể tự chuyển sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi, chuyển giao cho các đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải có chức năng phù hợp hoặc chuyển lại cho tổ chức, cá nhân sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế sản phẩm. Khi chuyển sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi, người tiêu dùng sẽ được hưởng quyền lợi theo chính sách của nhà sản xuất và có quyền yêu cầu nhà sản xuất tiếp nhận các sản phẩm thải bỏ do chính nhà sản xuất đo đưa ra thị trường.

Dưới đây là thông tin cụ thể về điểm thu hồi:

- Tên điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ: Điểm thu hồi Toyota Thanh Xuân

- Địa chỉ điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ:

          Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân

          Số 315 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

          Số điện thoại: (024) 3565 6666

- Thời gian bắt đầu hoạt động thu hồi: Từ ngày 01/01/2018
 

Với triết lý “Khách hàng là trên hết”, Toyota Hà Đông sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất bằng dịch vụ chất lượng cao và quy trình dịch vụ chuyên nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết , khách hàng vui lòng liên hệ với Toyota Hà Đông theo số điện thoại 0968.661.313 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Giới thiệu

Carcenter
popup

Số lượng:

Tổng tiền: